Dr. Öğr. Üyesi EGEMEN ÇAĞRI MIZRAK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi EGEMEN ÇAĞRI MIZRAK

T: (0282) 250 2716

M ecmizrak@nku.edu.tr

W ecmizrak.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Tarih
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTA ÇAĞ TARİHİ
Öğrenim Yılları: 2007-2014
Tez: M.Ö. VII. Yüzyıldan M. S. VI. Yüzyılın ortalarına kadar Batı Türkistan ve Kuzey Hindistan’daki Bozkır Kavimleri (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GENEL TÜRK TARİHİ
Öğrenim Yılları: 2002-2005
Tez: Peter B. Golden’ın ‘Khazar Studies’ isimli Eserinin Tercümesi ve Kritiği (2005)
Lisans
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 1996-2001
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
2015-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ - ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
2016-2017
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
2016-2016
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ
2016-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Genel Türk Tarihi
İslam Öncesi Türk Tarihi
Orta Asya Tarihi
Türk Bozkır Kültürü
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. MIZRAK E. Ç., Başlangıçtan Mihiragula Döneminin Sonlarına Kadar Hindistan Hunaları (455-532), İstanbul Üniversitesi Avrasya İncelemeleri Dergisi, vol. 6, pp. 131-147, 2017.
Özgün Makale Erişim Linki
2. MIZRAK E. Ç., Kuzey Amerika Yerlileri NaDene lerin Orta Asya ve Sibirya nın Göçebe Kavimleri ile Bağlantıları, Modern Türklük Araştırmaları (MTAD), vol. 11, pp. 26-46, 2014.
Özgün Makale
3. MIZRAK E. Ç., Yüeh chih lerin Kökenleri ve Göç Süreçleri, Tarih Okulu Dergisi (TOD/JOHS), vol. 7, pp. 371-404, 2014.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. MIZRAK E. Ç., Erken Hazar Tarihinin Asya Cephesi S G Klyashtorny nin The Asian Aspect of the Early Khazar History isimli makalesinin Florilegia Altaistica Studies in Honour of Denis Sinor on the Occasion of His 90th Birthday ed Elena V Boikova Giovanni Strary Wiesbaden 2006 tercümesidir, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (), cilt 1, ss. 195-201, 2014.
Derleme Makale Ulakbim
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. MIZRAK E. Ç., MIZRAK D., Rusya Tarihi, Yayın Yeri: Selenge Yayınları, 2009.
Kitap Tercümesi
2. MIZRAK E. Ç., Hazar Çalışmaları, Yayın Yeri: Selenge Yayınları, 2006.
Kitap Tercümesi
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. MIZRAK E. Ç., Bozkırdan Batıya (Prof Dr. Hüseyin Salman’a Armağan), Bölüm: Türklerin Ataları, Yayın Yeri: Epsilon Yayınevi, 2017.
Bilimsel Kitap
2. MIZRAK E. Ç., Bozkır Kavimleri, Yayın Yeri: Ötüken, 2017.
Bilimsel Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Kerkük Çok Irak Değil (Prof. Dr. Eşref Buharalı’ya Armağan), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı