Dr. Öğr. Üyesi EGEMEN ÇAĞRI MIZRAK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi EGEMEN ÇAĞRI MIZRAK

T: (0282) 250 2716

M ecmizrak@nku.edu.tr

W ecmizrak.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Tarih
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTA ÇAĞ TARİHİ
Öğrenim Yılları: 2007-2014
Tez: M.Ö. VII. Yüzyıldan M. S. VI. Yüzyılın ortalarına kadar Batı Türkistan ve Kuzey Hindistan’daki Bozkır Kavimleri (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GENEL TÜRK TARİHİ
Öğrenim Yılları: 2002-2005
Tez: Peter B. Golden’ın ‘Khazar Studies’ isimli Eserinin Tercümesi ve Kritiği (2005)
Lisans
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME
Öğrenim Yılları: 1996-2001
Tez:
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ / ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
2015-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ - ORTAÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
2016-2017
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / TARİH BÖLÜMÜ
2016-2016
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ
2016-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Genel Türk Tarihi
İslam Öncesi Türk Tarihi
Orta Asya Tarihi
Türk Bozkır Kültürü
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. MIZRAK E. Ç., Kuzey Amerika Yerlileri NaDene lerin Orta Asya ve Sibirya nın Göçebe Kavimleri ile Bağlantıları, Modern Türklük Araştırmaları (MTAD), vol. 11, pp. 26-46, 2014.
Özgün Makale
2. MIZRAK E. Ç., Yüeh chih lerin Kökenleri ve Göç Süreçleri, Tarih Okulu Dergisi (TOD/JOHS), vol. 7, pp. 371-404, 2014.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. MIZRAK E. Ç., Erken Hazar Tarihinin Asya Cephesi S G Klyashtorny nin The Asian Aspect of the Early Khazar History isimli makalesinin Florilegia Altaistica Studies in Honour of Denis Sinor on the Occasion of His 90th Birthday ed Elena V Boikova Giovanni Strary Wiesbaden 2006 tercümesidir, Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (), cilt 1, ss. 195-201, 2014.
Derleme Makale Ulakbim
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. MIZRAK E. Ç., MIZRAK D., Rusya Tarihi, Yayın Yeri: Selenge Yayınları, 2009.
Kitap Tercümesi
2. MIZRAK E. Ç., Hazar Çalışmaları, Yayın Yeri: Selenge Yayınları, 2006.
Kitap Tercümesi
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. MIZRAK E. Ç., Bozkır Kavimleri, Yayın Yeri: Ötüken, 2017.
Bilimsel Kitap